Leasing pro podnikatele

Page 1 of 5

1. Specifikace zájemce o leasingovou operaci

Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Zadejte platnou emailovou adresu

Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole

2. Specifikace předmětu leasingu

Povinné pole
Neplatný vstup

Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Zadejte částku
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole

3. Specifikace dodavatele

Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole

Povinné pole
Zadejte platnou emailovou adresu
Neplatný vstup

4. Specifikace leasingové operace

Povinné pole
Povinné pole
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Měna splátek CZK

5. Doklady a potvrzení

Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
  1. Žadatel prohlašuje, že bonitní situace není a nebyla ovlivněna některým z rizikových faktorů, jako je exekuce, insolvence, konkurz.
  2. Žadatel prohlašuje, že nemá žádné nesplněné závazky vůči státu.
  3. Žadatel stvrzuje svým podpisem pravdivost a úplnost všech uvedených údajů na této žádosti i v přílohách.
  4. Žadatel uděluje souhlas se zpracováním údajů.
Neplatný vstup